kliknutím přejdete na úvodní stranu shop.instaluj.cz

SHOP.INSTALUJ.cz

elektronický obchod se software

Hledání:

 
Instaluj.cz >> SHOP >> GDPR
 
kosik košík: 0 Kč / 0.00 EUR

GDPR - Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je PS Media s.r.o., Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, IČ 26826682. (dále jen "správce").

Kontaktní údaje na správce:

Tel. 558 324 884
Email: info@psmedia.cz

Evidované osobní údaje o zákazníkovi eshopu

K objednávce evidujeme tyto osobní údaje:

 • Jméno
 • Adresa
 • Telefon
 • Email
 • Stát

u firem pak i další údaje jako IČ, DIČ, interní číslo objednávky. 

Zadá-li zákazník údaje adresy dodací, evidujeme pak tuto odlišnou adresu, zadá-li zákazník adresu koncového uživatele, je pak v evidenci tato třetí adresa. 

Evidované osobní údaje u diskuze

K diskuzi evidujeme přezdívku nebo jméno zadá-li ho uživatel a volitelně email. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kliknutím na „dokončit objednávku“ v nákupním košíku nebo "odeslat příspěvek" u diskuze, zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů dle Nařízení i s obchodními podmínkami dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedené osobní údaje organizačního charakteru je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a dodání objednaného zboží a další plnění, pokud k němu mezi zákazníkem a prodávajícím dojde. Takové zpracování osobních údajů umožňuje a je plně v souladu s čl. 6 odst. 1 Nařízení – zpracování je nezbytné v rámci obchodní činnosti prodávajícího.

Zabezpečení a archivace dat

Všechny tyto výše uvedené údaje jsou zabezpečeny na serveru externí firmy s vysokou úrovni zabezpečení, datová komunikace probíhá pomocí šifrování a dostupnost databáze je serverem omezena pouze na konkrétní umístění naší kanceláře a zpřístupněna pouze našim proškoleným pracovníkům na základě autorizace. Správce osobní údaje uchovává pouze v nezbytně nutném rozsahu a době nezbytně nutné k vyřízení objednávky a budou použity jen pro nutné úkony s tímto spojené.

Právo na výmaz

Na žádost zákazníka (např. emailem, písemně nebo telefonicky) budou osobní údaje z databáze vymazány a nebudou nadále zpracovávány.

V případě zájmu o odstranění osobních údajů, lze kontaktovat správce s touto žádostí na výše uvedené adrese, e-mailu: info@psmedia.cz, tel. č. +420 558 324 884. Osobní údaje budou neprodleně odstraněny.

Další zpracovatelé osobních údajů

Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že osobní údaje pro správce zpracovávají také další zpracovatelé, jež poskytují záruky vhodného zpracování a ochrany osobních údajů - poskytovatel redakčního systému e-shopu, dodavatelé objednaného zboží, zasílatelé (přepravní společnosti), které se zavazují ve svých obchodních podmínkách, že s údaji, jež přijmou od příkazce za účelem vykonání přepravních či souvisejících služeb, a které mají charakter osobních údajů, budou zacházet v souladu s platnou legislativou ČR a EU a nebudou je využívat k žádnému jinému účelu, než k plnění činnosti ve prospěch subjektu údajů.

V případě diskuze u produktu nejsou osobní údaje předávány žádným třetím stranám.

Vnitřní předpisy

Správce osobních údajů se zavazuje vydáním vlastního vnitřního předpisu zajistit, že jeho zaměstnanci, kteří mají přístup k osobním údajům zákazníka, jsou řádně poučeni o zásadách nakládání s osobními údaji, o zachování mlčenlivosti a o přijatých vnitřních bezpečnostních a organizačních opatřeních v souladu s Nařízením.

Uchování a archivace dat

Data uchováváme po dobu 30 let a to nejen z důvodu prokázání existence licence a možné komplikace s tímto spojené. Google Analytics uchovává údaje o návštěvníkovi po dobu 26 měsíců. 

Práva

Zákazník bere na vědomí, že podle nařízení má:

 • právo na potvrzení o zpracování osobních údajů 
 • právo na veškeré informace, které o zákazníkovi evidujeme
 • právo na aktualizaci nebo opravu
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenos
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

 

 
 


© PS Media s.r.o.  -  Powered by redakce-online.cz