kliknutím přejdete na úvodní stranu shop.instaluj.cz

SHOP.INSTALUJ.cz

elektronický obchod se software

Hledání:

 
Instaluj.cz >> SHOP >> Reklamační řád
 
kosik košík: 0 Kč / 0.00 EUR

Reklamační řád

A. Vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě, odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle § 1829 a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů, o této skutečnosti musí být prodávající informován nejpozději čtrnáctý den od doručení zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a nerozbalené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na své náklady poslat zpět ve lhůtě 14ti dnů po odstoupení od smlouvy (určující je datum odeslání) na adresu naší provozovny. Po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole, vrátí prodávající nejpozději do 10-ti dní zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Nezasílejte zpět své zboží na dobírku, nebude přijato. Kupující nese náklady na vrácení zboží, jak požaduje § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy podle ust. § 1837 občanského zákoníku:

  1. při dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal (rozbalená krabice),
  2. při dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  3. při dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  4. při dodávce digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (licence námi zasláná obvykle elektronickou poštou - emailem),
  5. na dodávku zboží, která již byla použita a uvedena do provozu.

Formulář pro odstoupení od smlouvy požadovaný ust. § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku stáhnete zde.

B. Záruka na zboží

Záruku na software poskytujeme v rozsahu obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na škody způsobené: neodborným použitím, mechanickým poškozením nebo opotřebením. 

U software se tak záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií případně na fyzické vady dodané dokumentace. Odstranění ochranných prvků (pečeti atp.) nebo obdržení licenčních čísel e-mailem se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a software již nelze vrátit prodávajícímu. Dodavatel se tak chrání před případným zneužitím či kopírováním.

Náklady na zaslání zboží pro reklamaci nese kupující.

C. Uplatnění reklamace

Místem uplatnění reklamace je provozovna firmy PS MEDIA s.r.o., Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, Česká republika.

V případě reklamace nás prosím kontaktujte na e-mailu : reklamace@psmedia.cz , nebo na tel. : (+420) 558 324 884. 

Jak uplatnit reklamaci
Při reklamaci je nutno předložit: kopii kupního dokladu (fakturu, elektronickou fakturu), popis závady, reklamované zboží s kompletním příslušenstvím (manuály, diskety, CD atp.), které musí být zabaleno v originálním obalu  a nesmí být mechanicky poškozeno.

Doprava reklamovaného zboží
Reklamované zboží musí zákazník dopravit na místo uplatnění reklamace na vlastní náklady. Reklamované zboží neposílejte na dobírku!  V případě oprávněné reklamace, prodávající dopraví opravené nebo vyměněné zboží zákazníkovi zpět,  na vlastní náklady poštou. Po domluvě lze zboží dopravit i jiným způsobem (DPD, DHL, vlakem, atd.) - dopravu zboží však v tomto případě hradí zákazník.

Neoprávněná reklamace
Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu, apod.

 
 


© PS Media s.r.o.  -  Powered by redakce-online.cz